طراحی و ساخت اولین آزمایشگاه آزمون کلکتورها و آبگرمکن های خورشیدی در کشور

طراحی و ساخت اولین آزمایشگاه آزمون کلکتورها و آبگرمکن های خورشیدی در کشور شرکت ابزار کنترل ارشیا طی قراردادی با پژوهشگاه صنعت نفت، موفق به طراحی و ساخت اولین آزمایشگاه…


ادامه مطلب