دبی سنج های مبتنی بر اختلاف فشار

🔻دبی سنج های مبتنی بر اختلاف فشار

⚙️ یکی از رایج ترین روش های اندازه گیری دبی سیال، استفاده از دبی سنج های فشار تفاضلی است. این تکنیک نیاز به اندازه گیری فشار در دو سمت یک نقطه ی محدود شده ( باریک شده) ، در مسیر جریان نرمال را دارد. با قرار دادن یک تنگنا در مسیر، انرژی جنبشی و پتانسیل تغییر می کند، این تغییرات مشاهده شده و به عنوان تغییر فشار اندازه گیری می شوند.

معمولا محدودیت ( تنگنا) در مسیر لوله، المان اولیه (Primary Element) نامیده می شود. المان ثانویه (Secondary Element) همان سنسور فشار تفاضلی و ترانسمیتر است. المان ثانویه دبی سیال را محاسبه و اندازه گیری می کند. اطلاعات فشار تفاضلی یا دبی از این المان بدست می آید.

این تکنولوژی 21% از بازارهای جهانی برای فلومتر ها را در بر می گیرد.

از انواع دبی سنج های مبتنی بر این روش می توان به اریفیس ها ، ونتوری، لوله ی پیتو و ..اشاره کرد که در مطالب بعدی به آنها می پردازیم.

📕منابع:
1- ج.رضوی پناه، م. بوذری. (1393). ابزار دقیق کاربردی. ویرایش اول. نشر ایده نگار. تهران. ایران. صفحه 286

عضویت در کانال شرکت ابزار کنترل ارشیا