روتامتر بدنه فلزی
مدل: ACA 01
روتامتر مدل ACA01 با...

روتامتر با تیوب شیشه ای
مدل: ACA 02
روتامترهای ACA 02 با تیوب شیشه ای به منظور اندازه گیری...

روتامتر با تیوب پلکسی
مدل: ACA 03
نحوه عملکرد در این...

روتامتر با تیوب شیشه ای تابلویی
مدل: ACA 04
نحوه عملکرد در این دبی سنج، جریان سیال به‌صورت قائم، از پایین به بالا از درون یک لولة شیشه ای مخروطی عبور...

روتامتر با تیوب اکریلیک تابلویی
مدل: ACA 05
نحوه عملکرد در این دبی سنج، جریان سیال به‌صورت قائم، از پایین...