روتامتر بدنه فلزی
مدل: ACA 01
روتامتر مدل ACA01 با...

روتامتر با تیوب شیشه ای
مدل: ACA 02
روتامترهای ACA 02 با تیوب شیشه ای به منظور اندازه گیری...

روتامتر با تیوب پلکسی
مدل: ACA 03
نحوه عملکرد در این...